Pháp lý dự án Prime City

Pháp lý dự án Prime City đã hoàn thiện 100% giúp quý khách hàng vô cùng yên tâm và ăn ngon, ngủ yên khi mua bán và đầu tư đất nền tại dự án Prime City.

Pháp lý dự án Prime City đã hoàn chỉnh bao gồm các hạng mục:

  1. Chủ trương đầu tư.
  2. Phê duyệt quy hoạch 1/500.
  3. Quyết định chấp thuận chuyển đổi mục đích sử dụng đất.
  4. Giấy phép xây dựng.
  5. Sổ đỏ – Giấy CN QSDĐ.
Chủ trương đầu tư dự án Prime City
Chủ trương đầu tư dự án Prime City
Phê duyệt quy hoạch 1/500 dự án Prime City
Phê duyệt quy hoạch 1/500 dự án Prime City
Quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng đất dự án Prime city
Quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng đất dự án Prime city
Giấy phép xây dựng dự án Prime City
Giấy phép xây dựng dự án Prime City

Pháp lý cao nhất của dự án – Sổ đỏ từng lô đã được hoàn thiện, sẵn sàng trao tay cho khách hàng của dự án Prime City.

Sổ đỏ dự án Prime City
Sổ đỏ dự án Prime City
Sổ đỏ dự án Prime City
Sổ đỏ dự án Prime City